Velkommen til maglegård GFO

Maglegaardskolen


GFO


Velkommen til maglegård GFO

 GFOMaglegaard@gentofte.dk

GFO MaglegårdMaglegård Skolevej 12900 Hellerup

CONTACT US


Åbningstider


mandag til Torsdag

7:00 - 17:00


Fredag 7:00 -16:00


Åbningstiderne er de samme i ferierne

Husk at:


  • At give besked hvis jeres barn ikke kommer


  • At hente jeres barn til aftalt tid, da det ellers kan give anledning til unødvendige bekymringer for jeres barn.


  • At give et ekstra stykke frugt i tasken– aktive børn bliver tit sultnesidst på dagen


  •  At give børnene tøj med efter vejret

Hjemme områder:

 

A: 0.kl- 27112214

 

B: 1.kl- 27112215

 

C: 2.kl- 27112213

 

D: 3.kl- 27112219

GFO Maglegård tilbyder et pædagogisk professionelt

fritidstilbud, før, under og efter skoletid.

Barnet kangå i GFO fra børnehaveklasse til og med

 3.klasse.Vi har i år 310 børn og 23 ansatte.Barnet kan

 møde ind om morgenen, spise sin medbragte

morgenmad og lige indstille sig på, at nu er det snart

 skoletid.


Kl. 8.00 starter skolen. I børnehaveklassener der

 pædagoger fra GFO’en med hele skoledagen.Efter

frokost pausen, er der stadig to lektionertilbage af skoledagen,

 her vil undervisningen primært blive varetaget at de

pædagoger der er der omformiddagen, samt de pædagoger der

 er der om eftermiddagen.Hver dag afholder vi en samling,

hvor viserverer frugt/brød .


I GFO’en vægter vi sammenhængen med skolens øvrige liv højt.

 Det betyder, at vi i tæt samarbejde med skolens lærere ønsker

at skabe et så udviklende og professionelt miljø

 omkring børnenes ”frie” tid påskolen som overhovedet muligt.

Indskolingen og GFO’en deler helt naturligt de firehjemmeområder A, B, C og D.

 De fire hjemområder erfysisk placeret i to bygninger, der hver er i to etager.Vi er altså placeret forskellige steder på skolen, menforsøger at lave aktiviteter på tværs – her især voresdaglige brug af Idrætshallen.Tiden i GFO’en er en fornuftig blanding af voksenigangsatte aktiviteter og leg. Personalet i det enkeltehjemmeområde planlægger selv sin dagligdag men altid med reference til det ugentlige personalemøde. Periodevis har vi projekter i samarbejde med skolenpå tværs af grupperne.Vi prioriterer legen, da denne er en væsentlig del afskolebarnets liv – her foregår den mere uformelleVelkommen til GFOMaglegård læring. I legen er alt tilladt, og børnene sætter selv rammerne.I legen eksperimenterer børnene med ting, der kanvære både svære og måske endda lidt skræmmende udenforlegen. I legen udfordrer børnene hinanden og deres egneevner både fysisk og psykisk, men mest af alt fordrer legentid til fordybelse og masser af grin og fantastiske stundersammen med vennerne. Legen er derfor et grundelement idet at blive et helt menneske.Vores mål er, at børnene i al den tid de er hos os, møder voksne, der både menneskeligt og fagligt vil noget med dem.Børnene skal møde et bredt udvalg af aktiviteter, samt mulighederfor kvalificeret samvær – både med hinanden ogmed de voksne.Vi tilstræber, at børnene udvikler en høj grad af selvstændighedbaseret på en god selvværdsfølelse. Det skal være rart at være barn på Maglegårdsskolen og det har vi et voksenansvarfor sker.Der er gennem de sidste år kommet en øget fokus på det arbejde der foregår i landets pædagogiske institutioner ogkravet om en øget synlighed også på fritidsområdet er vedat slå igennem.

 

 

Vi arbejder med mål– og indholdsbeskrivelsersamt synlig læringDet er hensigtsmæssigt, at legeaftaler laves udenfor skoleog GFO tid.Mange børn går til fritidsaktiviteter bl.a. på skolen. Det erikke vores ansvar at sende børnene af sted til aktiviteterne,men vi forsøger at hjælpe dem med selv at huske tiden.

 

Hjemmeområde A har telefon nr.: 27 11 22 14

 

Hjemmeområde B har telefon nr. : 27 11 22 15

 

Hjemmeområde C har telefon nr.: 27 11 22 13

 

Hjemmeområde D har telefon nr.: 27 11 22 19